Rendement

meer weten?

info@zonpiek.nl

Rendement van de zon

Met een goed rendement kunt u snel uw investering terugverdienen, maar welk rendement kunt u verwachten?

Veel zon voor een hoog rendement

Het gemiddeld aantal zonuren per jaar is de laatste tien jaar fors gestegen. Dit gegeven geeft een goed vooruitzicht voor het rendement van uw zonnepanelen, want meer zonuren leidt uiteraard tot een hogere opbrengst. Op een bewolkte dag leveren de zonnepanelen ook energie, maar de opbrengst is een stuk meer als de zon schijnt. Behalve de zonuren zijn er een aantal andere elementen die het rendement bepalen, zoals het vermogen van de zonnepanelen, hoe de panelen ten opzicht van de zon op het dak liggen en hoeveel u voor de opgewekte energie ontvangt van uw energieleverancier.

Wat betaalt uw energieleverancier aan u voor de teruggeleverde zonnestroom?

Zolang de teruggeleverde energie mag worden verrekend met de geleverde energie volgens de salderingsregeling hoeft u zich niet druk te maken over de prijs die uw energieleverancier betaalt voor de teruggeleverde energie van uw zonnepanelen. De salderingsregeling wordt echter afgebouwd vanaf 1 januari 2023. Hierdoor wordt het wel belangrijk om een goede prijs te ontvangen voor uw duurzaam opgewekte energie. De meeste leveranciers geven een vergoeding die gelijk is aan het ‘kale leveringstarief’, dit is rond de 5 tot 6 cent per kWh. Sommige energieleveranciers geven meer dan 10 cent per kWh en dat is fors hoger. Wij verwachten dat straks meer energieleveranciers een hoge vergoeding voor terugleveren zullen geven. Hiervan kunt u profiteren als de salderingsregeling komt te vervallen.

Rendement per maand

Hoe de rendement verdeling over een kalenderjaar verloopt kunt u in onderstaande grafiek goed zien. Vanaf maart tot en met september wordt 80% van de jaarlijkse energie opgewekt, dat komt uiteraard doordat de zon hoger staat en langer schijnt.

ZonPiek zonnepanelen rendement verdeling

Uw rendement

Voor uw dak kan het te verwachten rendement bepaald worden. Dit doen we door te kijken naar uw energie verbruik en hoeveel zonnepanelen geplaatst kunnen worden. Dit bepaalt, samen met uw specifieke wensen voor bijvoorbeeld het type zonnepanelen hoe hoog het rendement naar verwachting wordt.

Door contact met ons op te nemen kunnen wij u over uw rendement informeren en een passende aanbieding maken