Salderen

Meer weten?

info@zonpiek.nl

Salderen verdwijnt

En toch is de terugverdientijd kort!

Hoe snel verdient u uw zonnepanelen terug?

Vanaf 1 januari 2023 wordt de salderingsregeling afgebouwd, als dit plan tenminste niet wordt uitgesteld. Salderen betekent dat de aan het elektriciteitsnet ‘teruggeleverde’ energie wordt weggestreept tegen de van het net afgenomen energie. Dit wordt vanaf 2023 met 9% per jaar minder en vanaf 2031 is salderen niet meer mogelijk. In de tabel staan de afbouwpercentages.
Dit is natuurlijk minder gunstig als u binnenkort zonnepanelen gaat kopen, maar laat u niet afschrikken. Als u in 2021 namelijk een zonnesysteem met 10 panelen koopt is de terugverdientijd iets langer dan zeven jaar. En als u dat in 2022 doet is dat nog altijd minder dan acht jaar. Dus u heeft nog alle reden om dit nu gewoon te doen.

Salderen voor zonnepanelen wordt minder

Het effect van de saldering afname

Het effect van de verminderde saldering is in onderstaande grafiek weergegeven. Hierbij is uitgegaan van een woning met 10 zonnepanelen waarbij de opgewekte energie per jaar even hoog is als het verbruik. De opgewekte zonne-energie wordt voor een deel direct zelf gebruikt door de koelkast, boiler en andere apparaten die overdag stroom nodig hebben. Wat niet direct gebruikt wordt, wordt aan het elektriciteitsnet ‘teruggeleverd’ zoals dat heet. De direct zelf gebruikte energie ligt meestal tussen de 30% en 40% van de totaal opgewekte energie. In de berekening voor de grafiek is dit op 35% gezet. Verder is in deze grafiek de energieprijs van de energieleverancier 21 cent per kWh en het tarief voor de teruggeleverde energie die niet gesaldeerd mag worden 6 cent per kWh. Bij sommige leveranciers kunt u zelfs 10 of 11 cent per kWh vergoed krijgen voor de aan het elektriciteitsnet teruggeleverde energie.

De terugverdientijd voor zonnepanelen is kort

Duidelijk zichtbaar in de grafiek is de teruglopende opbrengst, die van iets meer dan 600 euro per jaar in 2021 en 2022 teruggaat naar 330 euro per jaar in 2031. De oorzaak daarvan is duidelijk, het salderen wordt vanaf 2023 met 9% per jaar verminderd en de opbrengst van teruglevering zonder salderen is 6 cent per kWh in plaats van 21 cent per kWh. Ondanks deze teruglopende opbrengst is de terugverdientijd kort, hetgeen in de volgende grafiek te zien is.

Terugverdientijd rond de zeven jaar

Als een installatie met 10 zonnepanelen in de eerste helft van 2021 wordt aangeschaft is de terugverdientijd iets meer dan 7 jaar zoals we net hebben gezien. Ter vergelijking, als de saldering in tact zou blijven is de terugverdientijd 6,5 jaar. Slechts een half jaar minder lang! Hoe later de zonnepanelen gekocht worden, hoe langer de terugverdientijd wordt. Dit komt uiteraard door de teruglopende saldering. Als een zonnesysteem in 2031 aangeschaft wordt is de terugverdientijd al opgelopen tot 12 jaar. Let wel dat de verwachting is dat zonnepanelen goedkoper worden komende jaren, dat effect is hier niet meegenomen. In werkelijkheid zal de terugverdientijd dus minder hard oplopen als de zonnepanelen inderdaad voordeliger worden.

De terugverdientijd is in onderstaande grafiek voor acht, tien en twaalf zonnepanelen weergegeven en uitgezet tegen het jaar van aanschaf.

De terugverdientijd voor zonnepanelen is kort

De toenemende terugverdientijd is goed te zien in de grafiek, waarbij het startpunt (het moment van aanschaf) maandelijks is gekozen. De komende jaren blijft de terugverdientijd dus nog kort, zeker als de zonnepanelen in prijs blijven dalen zoals de afgelopen dertig jaar al het geval is geweest.

Neem contact met ons op om uw terugverdientijd te berekenen