Zonnepanelen omvormers

Meer weten?

06 203 95 301

De omvormer vormt het hart van de installatie

Bij de omvormer wordt de zonnestroom verzameld en doorgegeven aan het elektriciteitsnetwerk. Hier wordt de opbrengst van de zonnepanelen bijgehouden zodat u die kunt zien vanaf een laptop of telefoon.

Verschillende omvormers voor uw zonnepanelen

Er zijn diverse merken omvormers voor kleine tot middelgrote zonnesystemen, geschikt voor woningen en bedrijfsdaken. Zonpiek zonnepanelen levert de meest gangbare merken, waarbij onder andere goede ervaring is opgedaan met SolarEdge omvormers. Voor elke configuratie zijn omvormers beschikbaar. Zo zijn er 1-fase en 3-fase omvormers en voor de kleinere systemen kan gebruik gemaakt worden van omvormers die geschikt zijn voor 4 tot 8 zonnepanelen of van micro-omvormers waarop 1 of 2 panelen worden aangesloten.

Omvormers met optimizers

De zonnepanelen worden in serie verbonden met de omvormer. Als een of meer zonnepanelen in de schaduw van een obstakel liggen dan presteren de zonnepanelen die in de zon liggen ook minder. Dit wordt verholpen door een power optimizer achter elk zonnepaneel te plaatsen. Zo’n optimizer is een klein kastje dat de energieopbrengst van het zonnesysteem verhoogt door het vermogen van elk paneel afzonderlijk maximaal in te regelen. Bovendien controleren de power optimizers de prestaties van elk paneel en geven die door aan de omvormer. Als er een defect ontstaat wordt dat direct doorgegeven aan de omvormer en het monitoring platform. Zo kunt u uw systeem goed in de gaten houden.

Het voordeel van optimizers is:

  • optimalisatie van het vermogen per zonnepaneel;
  • elk zonnepaneel wordt apart ingeregeld;
  • een defect zonnepaneel wordt direct gedetecteerd;
  • bij schaduw geen invloed op de andere zonnepanelen;
  • opbrengst gegevens worden real-time doorgegeven aan de omvormer.
ZonPiek zonnepanelen optimizers

Monitoring

Gegevens over de opgewekte energie alsmede systeem informatie worden verzameld in de omvormer en doorgegeven aan het monitoring platform. Op een computer of via een app kan live de opbrengst gevolgd worden en de status van het systeem uitgelezen worden.

Om de opbrengst te volgen en te vergelijken met de verbruikte energie kan gebruik gemaakt worden van een energiemanager. Zodoende ontstaat er inzicht in opwek en verbruik. Meer informatie hierover leest u op de pagina opbrengst

Vraag ons naar de omvormer mogelijkheden