Volg uw zonnepanelen opbrengst

Meer weten?

06 203 95 301

Opbrengst en verbruik zonnepanelen inzichtelijk

Wat gebeurt er met uw opbrengst als er terugleverkosten worden berekend voor het terugleveren?
Met een energiemanager worden de zonnepanelenopbrengst en energieverbruik inzichtelijk gemaakt.

Opgewekte en verbruikte energie zonnepanelen

Met de salderingsregeling wordt de aan het elektriciteitsnet teruggeleverde* energie weggestreept tegen de van het net afgenomen energie. Voor de teruggeleverde energie krijgt u dan evenveel van uw energieleverancier als dat u betaalt voor de afgenomen energie. Als de teruggeleverde energie per jaar minder is dan de afgenomen energie, dan heeft u daar geen omkijken naar. Als er echter meer teruggeleverd dan afgenomen wordt, is dat een ander verhaal. U krijgt dan namelijk minder terug voor de aan het net teruggeleverde energie van uw zonnepanelen. En dat is ook zo als er extra kosten in rekening worden gebracht voor het terugleveren. Dat gaat ten koste van uw rendement. Door de opgewekte en verbruikte energie inzichtelijk te maken kunt u hier handig op inspelen en uw rendement verbeteren.

* de opgewekte energie van de zonnepanelen die naar het net gaat wordt ’terugleveren’ genoemd. De van het net afgenomen energie wordt ‘leveren’ genoemd.

Wat gebeurt er met de opgewekte energie?

De opgewekte energie wordt gemiddeld voor 30% tot 40% direct zelf verbruikt, vooral door de koelkast, boiler en andere apparaten die overdag stroom nodig hebben. Dat is mooi, want daarvoor hoeft geen energie van het net afgenomen te worden. Het overige deel wordt aan het net ’teruggeleverd’. Als u meer teruglevert dan dat u gekeverd krijgt, dan krijgt u daar veel minder voor dan wat u betaalt voor de afgenomen energie. Door op het juiste moment de wasmachine, vaatwasser en andere stroomslurpers aan te zetten kunt u een groter percentage van de opgewekte energie direct zelf gebruiken. Zo kunt u slim gebruik maken van uw zonnepanelen en uw rendement verhogen.

Inzicht in opwek en verbruik met een energiemanager

Door de opgewekte en verbruikte energie apart van elkaar te meten ontstaat inzicht in uw patroon van opwek en verbruik. Dat kan door in de meterkast een ‘energiemeter’ (een zogenaamde kWh-meter) en een ‘energiemanager‘ te laten plaatsen. Met de energiemeter wordt de opgewekte energie exact gemeten en de energiemanager slaat de data van opwek en verbruik op. Deze kastjes kunnen tegelijk met de zonnepanelenapparatuur ge├»nstalleerd worden. Het patroon van opwek en verbruik wordt vervolgens op uw laptop of smartphone in een grafiek weergeven. Hiervoor zijn verschillende APP’s beschikbaar. In onderstaande grafieken zijn een aantal van de mogelijke weergaven zichtbaar gemaakt.

De Energiemanager van ZonPiek zonnepanelen
De Energiemanager van ZonPiek zonnepanelen

Met deze grafieken kunnen onder andere de volgende items weergegeven worden:

  • Opgewekte energie en vermogen
  • Verbruikte energie en vermogen
  • Direct zelf verbruikte energie van de zonnepanelen
  • Teruggeleverde energie aan het net
  • Geleverde energie van het net
  • Verschil teruggeleverde – geleverde energie

Uw energieverbruik wordt leuk gemaakt

Veel mensen vinden het leuk om met een energiemanager inzicht te krijgen in hun energieverbruik in combinatie met de opgewekte energie. Hierdoor gaan ze steeds bewuster om energie. Ook u kunt zich zo voorbereiden als straks de salderingsregeling verdwijnt. En door deze informatie weer te geven op een smartphone of laptop wordt het leuk gemaakt.

Vraag de energiemanager aan, samen met een offerte voor zonnepanelen