Salderen met zonnepanelen

Meer weten?

06 203 95 301

Hoe werkt salderen?

Wat houdt salderen in?

Kort gezegd wordt met salderen de ’teruggeleverde’ energie van de zonnepanelen weggestreept tegen de van het net afgenomen energie. Dat werkt als volgt: de opgewekte energie van de zonnepanelen gaat eerst naar de apparaten in de woning die stroom vragen. Bijvoorbeeld de koelkast en de vriezer die continu aan staan. Als er meer stroom wordt opgewekt dan op dat moment wordt gebruikt, dan gaat de overige stroom langs de meter het net op. De energieleverancier neemt dit dan af, dit wordt ’terugleveren’ genoemd. Op momenten dat er geen stroom wordt opgewekt door de zonnepanelen (’s nachts) wordt alle benodigde stroom van het net gehaald. Dit heet ‘leveren’. Het leveren en terugleveren wordt apart geregistreerd door de slimme meter. De energieleverancier verrekent de in een jaar geleverde en teruggeleverde energie met elkaar, hetgeen salderen wordt genoemd.

Als er bijvoorbeeld 2.000 kWh wordt teruggeleverd door de zonnepanelen en 2.000 kWh wordt afgenomen van het net, dan worden er geen variabele stroomkosten in rekening gebracht. Als er 3.000 kWh wordt teruggeleverd en 2.000 kWh wordt geleverd, dan betaalt de energieleverancier voor 1.000 kWh het teruglevertarief. Elke leverancier hanteert een eigen teruglevertarief.

Betalen voor het terugleveren

Het salderen kost voor de energielevranciers meer geld dan het ze oplevert. Dat komt voornamelijk doordat in de zomer, als de stroomprijs laag is, veel energie wordt teruggekeverd en in de winter, als de stroomprijs hoger is, veel energie wordt geleverd. En dat tegen een vaste stroomprijs. Deze extra kosten worden door sommige energieleveranciers bij de klanten met zonnepanelen in rekening gebracht. Dit gebeurt door een extra heffing voor de teruggeleverde energie.

Door deze extra kosten is de netto opbrengst voor het terugleveren lager, maar nog steeds positief. Het gunstige effect van salderen is hierdoor ook iets minder, maar nog steeds is de opbrengst beter dan zonder salderen. De terugverdientijd zal hierdoor 1 tot 2 jaar langer duren, afhankelijk van de extra kosten die worden berekend. Meer informatie hierover staat in www.zonpiek.nl/terugleverkosten

Terugverdientijd tussen de zeven en tien jaar

De verwachting is dat de salderingsregeling op 1 januari 2027 wordt afgeschaft. Hierdoor wordt de terugverdientijd uiteraard verlengd. Een standaard installatie met 10 zonnepanelen die in 2024 wordt aangeschaft heeft daardoor een terugverdientijd tussen de zeven en tien jaar. Door in rekening gebrachte terugleverkosten kan dit nog een tot twee jaar langer zijn. Dit is een langere periode dan met de salderingsregeling, maar zonnepanelen zijn nog altijd een gunstige investering.

Neem contact met ons op om uw terugverdientijd te berekenen